بررسی حقوق شهروندی در نظام آموزش و پرورش

حقوق: بررسي حقوق شهروندي در نظام آموزش و پرورش
www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id=9708
۲۲ مرداد ۱۳۹۷ –

مقاله حقوق شهروندی در آموزش و پرورش – Civilica
https://www.civilica.com/Paper-ICMHCONF01-ICMHCONF01_184=حقوق-شهروندی-د…
باباقلی قلاری, مرضه و زهرا آقائی، ۱۳۹۴، حقوق شهروندی در آموزش و پرورش، کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم … بررسی وضع تربیت اجتماعی در مدارس راهنمایی کشور .

نقش و جایگاه حقوق شهروندی در آموزش و پرورش – Civilica
https://www.civilica.com/PdfExport-ICRBS01_240=نقش-و-جایگاه-حقوق-شهروندی-در-آ…

بررسی نقش و جایگاه حقوق شهروندی در نظام آموزشی کشور
izehcity.ir/DesktopModules/Articles/ArticlesViewPrintable.aspx?TabID…
عنوان مقاله : بررسی نقش و جایگاه حقوق شهروندی در نظام آموزشی کشور. انوشیروان بهرامی كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري. چكيده. آموزش و پرورش در جوامع امروزی …

بررسی حقوق شهروندی در نظام آموزش و پرورش | مهرداد طالبی , …
https://www.mehrdadtalebi.ir/بررسی-حقوق-شهروندی-در-نظام-آموزش-و-پرور

مولاوردی: آموزش و پرورش در نهادینه سازی حقوق شهروندی اهمیت …
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ –

مقاله کنفرانس: نقش و جایگاه حقوق شهروندی در آموزش و پرورش – …
هدف این پژوهش بررسی نقش وجایگاه حقوق شهروندی در نظام آموزشی کشوراست. روش پژوهش بر اساس هدف بنیادین و براساس ماهیت توصیفی است. از یافته های این پژوهش …

آموزش شهروندی، حقوق شهروندی و مهارت های زندگی در مدارس : …

ضرورت آموزش حقوق شهروندي در مدارس – روزنامه اطلاعات
۱ اسفند ۱۳۹۵ –

اهتمام ویژه آموزش وپرورش به تحقق حقوق شهروندی – خبرگزاری …
https://www.borna.news/…آموزش…/651764-اهتمام-ویژه-آموزش-وپرورش-به-تحقق-حقوق…
۲۹ آذر ۱۳۹۶ –

همایش ملی آموزش حقوق شهروندی – همایش های ایران
https://www.symposia.ir/CITIZENSHIP01

سهم آموزش و پرورش در ترویج حقوق شهروندی چقدر است؟ – …
https://www.khabaronline.ir/…/سهم-آموزش-و-پرورش-در-ترویج-حقوق-شهروندی-چقدر-ا…
۱۰ دی ۱۳۹۲ –

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺣﻘﻮق
ensani.ir/fa/article/download/273043

آموزش‌حقوق شهروندی در مدارس – همشهری آنلاین
www.hamshahrionline.ir/news/390893/آموزش-حقوق-شهروندی-در-مدارس
۷ آذر ۱۳۹۶ –

آموزش و پرورش و شهروندی(2) – تبیان

بررسی نقش و جایگاه حقوق شهروندی در نظام آموزشی کشور » وب …

آموزش شهروندي ملي و جهاني همراه با تحکيم هويت و نظام ارزشي …

ضرورت و ابعاد آموزش وظایف شهروندی و نظام آموزشی | فانوس

دوره حقوق شهروندی در نظام اداری با کد دوره 99505911 – موسسه …

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد و ﮔﺴﺘﺮه آﻣﻮزش ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ – …

ضرورت و ابعاد آموزش وظايف شهروندي و نظام آموزشي – Magiran
بابت حقوق شهروندي، هم از لحاظ تعيين وظايف شهروندي از نقصان هاي اساسي رنج مي برد. در اين شرايط بنا به خوي … رفتار شهروندان يك جامعه، آيينه تمام نماي نظام آموزشي.

منشور حقوق شهروندی

نقش معلم در تربيت شهروندي در بستر فضاي مجازي به دانش …

جدیدترین‌های «حقوق شهروندی» | خبر فارسی

ایرنا – خاستگاه اجرای منشور حقوق شهروندی مدرسه است
۵ دی ۱۳۹۵ –

تحلیل رابطه جامعه‌شناختی سبک زندگی و گرایش به حقوق …

ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ آﺷﻜﺎر ﻧﻬﺎد آﻣﻮزش رﺳ
۸ فروردین ۱۳۹۳ –

تبیین نقش تعلیم و تربیت در راستای حقوق شهروندی و … – …
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/794853

احتمال تدریس قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی به دانش …
www.icana.ir/Fa/…/احتمال-تدریس-قانون-اساسی-و-منشور-حقوق-شهروندی-به-دانش-آموزا…
۱۹ دی ۱۳۹۵ –

صدای معلم | منشور حقوق شهروندی ؛ آموزش و پرورش و لزوم …
www.sedayemoallem.ir/…/7670-منشور-حقوق-شهروندی-؛-آموزش-و-پرورش-و-لزوم-بازخ…
۱۷ دی ۱۳۹۵ –

ﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن
sspp.iranjournals.ir/article_2504_7023d063b1d3ab753b64de4080612733.pdf
۲۸ آبان ۱۳۹۰ –

هفته نامه سیمره – نگرشی به نقش آموزش و پرورش در تربیت …
www.seymare.com/…/1338-نگرشی-به-نقش-آموزش-و-پرورش-در-تربیت-شهروندی.ht…
۲۷ فروردین ۱۳۹۴ –

مقایسه ای دیدگاه کارشناسان )متخصصان( و معلمان شهر قزوین به …
edu.bojnourdiau.ac.ir/article_518094_5c80dd2d3bc678ee399ff279dae884c2.pdf
حیطه از نظام آموزشي کشورها. ،. ابتدا برخي از برداشت. های رايج از مفهوم. شهروندی. ،. مورد بررسي قرار مي. گیرد . مفهوم شهروند. ی. يكي از دير. پاترين مفاهیم سیاسي.

آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪي در ﻣﺪارس ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان؛ آﺛﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ – برنامه ریزی رفاه و …
qjsd.atu.ac.ir/article_1920_2fe26c0b20abdcfe255121aa314de5ad.pdf
۲۵ آبان ۱۳۹۳ –

ﻫﺎی ﺗﺮ ﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﺳ – فصلنامه نوآوری …
noavaryedu.oerp.ir/sites/noavaryedu.oerp.ir/files/free_articles/7%20Fathi.pdf

بررسی نقش الگوی شهروندیاری در ارتقاء فرهنگ شهروندی …
jpsd.hormozgan.ac.ir/article-1-64-fa.pdf

اسالم و تربیت شهروندی
www.qom.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=fd6f8e55-2244-450e-b55d…

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ژﺍﭘﻦ
www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/article/631.pdf

در نخستین اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی انجام شد؛ …
https://foia.iran.gov.ir/…/-/–9-49?…
۲۹ آذر ۱۳۹۶ –

تربیت شهروندی دانشجو در بستر تعامل خانواده و دانشگاه
https://hawzah.net/fa/…/تربیت-شهروندی-دانشجو-در-بستر-تعامل-خانواده-و-دانشگاه
۱۳ آذر ۱۳۹۷ –

دوره آموزشی در نظام اداری حقوق شهروندی – سازمان تامین اجتماعی
www.tamin.ir/file/file/144632

طراحی الگوی برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی …
jontoe.alzahra.ac.ir/article_3038.html

Status of Citizenship Education and Rights in Social Study …
journals.sbmu.ac.ir/be/article/download/23216/15849

آموزش و پرورش گستره وسیعی برای تحقق حقوق شهروندی است …
https://www.mehrnews.com/…/آموزش-و-پرورش-گستره-وسیعی-برای-تحقق-حقوق-شه…
۱۹ آبان ۱۳۹۷ –