قوانین و مقررات و استانداردهای زیست محیطی مرتبط با ارزیابی زیست محیطی شهرکهاي صنعتی

دانلود : Environmental_Requirements.pdf
daneshbonyan.isti.ir/uploads/Environmental_Requirements_43328.pdf

ارزیابی زیست محیطی ناحیه صنعتی کوثر – سازمان حفاظت …
https://www.doe.ir/portal/file/?829046/27.pdf
کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان البرز … قوانین، مقررات و استانداردهای محیط زیستی مرتبط باطرح: ۰ مصوبه شماره … آزادسازی اراضی مرتبط با عناصر طرح.

صنعتی ومعدنی – سازمان حفاظت محیط زیست
https://www.doe.ir/portal/file/?874916/مقررات-و-ضوابط-استقرار-واحدهاي…صنعتي…

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻓﺮآورده ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎ
www.niordc.ir/uploads/قوانين_زيست_محيطي_مرتبط_با_صنعت_پالايش_.pdf

Untitled – سازمان صنایع کوچک
isipo.ir/…/بخشنامه%20اجرای%20ضوابط%20و%20معیار%20های%20استقرار%20واحد%…

ضوابط و معیارهای استقرار واحذها و فعالیتهای صنعتی و …
banreo.org/Portals/0/golkhane%20va%20gharch/mohitezist.pdf

دستورالعمل اجرا و نظارت بر مطالعات ارزیابی زیست محیطی
www.mimt.gov.ir/parameters/…/150407445038115atu2hgui6gee7hev5pa642q1.pdf

دستورالعمل هاي محيط زيست-93-خمسه.doc
bzhc.qums.ac.ir/Portal/file/?242277/دستورالعمل-هاي-محيط-زيست-93-خمسه.doc

مجموعه قوانین و مقررات موضوعی به تفکیک مواد و دستگاههای …
dmk.ir/dorsapax/userfiles/file/hesab_zistmohiti/law_ea.docx

ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA – ابنیه پایدار سبز
www.abpsoil.com/environmental-impact-assessment

دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های حمل و نقل ریلی
he.srbiau.ac.ir/article_6473.html

مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرکهای صتعتی (مطالعه …
https://www.civilica.com/Paper-NCEH08-NCEH08_160=ارزیابی-اثرات-زیست-محیط…

گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی و امکان سنجی … – Aquatic …
aquaticcommons.org/25757/1/50928.pdf
۱۴ مهر ۱۳۹۵ –

ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮا – SID.ir
https://www.sid.ir/FileServer/JF/69213863506
۲۵ دی ۱۳۸۴ –

ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ – شهرداری منطقه 18
region18.tehran.ir/Portals/0/Documents/amoozesh/EIA.pdf

حفظ حقوق زیست محیطی بشر در قراردادهای نفتی
www.irnashr.com/attachment/538194.pdf

محورهای پنجمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران ومحیط …
vconf.ir/?p=489

ﺿﻮاﺑﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻫﺎ ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ و ﭘﺴﺎب
https://abedi-koupai.iut.ac.ir/sites/abedi…iut.ac…/wastewater_applications-code535.pdf
۸ آذر ۱۳۸۸ –

محیط زیست و منابع طبیعی – سیمان فارس و خوزستان
office.fkcco.com/_DouranPortal/…/13960130-Alamesh_20170509_115215.pptx

وقوع بحران های محیط زیستی و کمیابی منابع، نگرانی های … – …
https://s3.amazonaws.com/rgi…/4ee532e9dbe5c33bcb514781cd2424b6aa9fbf82.pdf

مسایل زیست محیطی پتروشیمی در آیینه قانون – .:وبسایت …
vakilmohammadi.ir/مقالات…/80-مسایل-زیست-محیطی-پتروشیمی-در-آیینه-قانون.htm…

هم نظرية كنش و هم ساختارگرايي سعي مي‌كنند دنياي اجتماعي … – …
https://jes.ut.ac.ir/article_65546_1b2da9b658a5aba67d8705f32cc027cd.pdf

پزوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان
ui.ac.ir/eri/?sub=17&lang=1

پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی.pdf
kho-health.mui.ac.ir/…/پروژه%20های%20مشمول%20ارزیابی%20زیست%20محیطی.pdf
۲۰ مهر ۱۳۹۰ –

ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اد در اﻳﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎ
wamp.tavanir.org.ir/rule/getFile/?id=2041.

مقررات زیست محیطی در صنعت متمرکز pk – سنگ شکن فکی، …
https://www.inside-driemasten.be/mobile-crusher-machine/fa-04_21517.html

ارزيابي اثرات زيست محيطي
healthf.kaums.ac.ir/UploadedFiles/jozveh/environmental.ppt

قانون هوای پاک
https://www.pmo.ir/pso_content/media/law/636395272549668510.pdf

ایرنا – محیط زیست و تمام روسایش
www.irna.ir/fa/News/83017579
۸ شهریور ۱۳۹۷ –

مجموعه قوانين و ضوابط زيست محيطي کشور در ارتباط با طرح …
www.nigc-gl.ir/fa/Contents332.aspx

اجراي صلاحيت¬هاي اختياري توسط مقامات اداري‏
ensani.ir/fa/article/download/291397

متن کامل قانون – سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران …
law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=184557&type…

قانون هوای پاک
rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13501
۲۶ مرداد ۱۳۹۶ –

آسیب‌شناسی همکاری میان‌سازمانی در حفاظت محیط زیست در …
qjal.smtc.ac.ir/article-1-284-fa.pdf

تعيين طرحها و پروژه هاي مشمول انجام مطالعات ارزيابي زيست …
qavanin.ir/Law/TreeText/179588
۲۹ خرداد ۱۳۹۰ –

شاقول | راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی فرودگاه‌ها- …
shaghool.ir/downloadarea.php?id=1717
نشریات نظام فنی و اجرایی كشور – عنوان انگلیسی نشریه: Airports Environmental Impact Assessment (Guideline)- بخشنامه گروه سوم به شماره 101/186920.

اولین همایش ملی جغرافیا ومحیط زیست – سومین همایش ملی …
hamyarconf.ir/?page_id=486

مطالعات ارزیابي اثرات زیست محيطي برداری صنعتي از دریاچه …
gsi.ir/Files/Reports/2017-05-14_11.21.02_final.pdf

تعیین الگوی ممیزی زيست محیطی راههای کشور – فصلنامه …
jte.sinaweb.net/article_3812_96ece2170a649dd3e5b83a5377c64aa7.pdf

ضوابط استقرار واحدهای صنعتی – تصفیه فاضلاب صنعتی
fardanfara.com/index.php/2014-01-26-07-59-02/2015-12-19-06-19-53

ارزیابی اثرات زیست محیطی (تاریخچه،روش ها،قوانین،سازو …
https://suoe.ir/ارزیابی-اثرات-زیست-محیطی-تاریخچه،روش/

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎ – نفت و گاز پارس
www.pogc.ir/portals/10/salamat/EIA-PIPELINE-Guideline-Oil-minestry[1].pdf

در ایران توسعه های محیط زیست و برنامه – فصلنامه اقتصاد …
eenr.atu.ac.ir/article_8409_5e0a630885d681774e4a8c490fde2791.pdf

ماده 38 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی … – دیده بان …
www.iew.ir/1396/12/05/58280
۵ اسفند ۱۳۹۶ –