وضعیت زرد – هشدار حملات بی‌سابقه سایبری به شبکه‌های کشور از طریق ریموت دسکتاپ (آمادگی برای مقابله)

وضعیت زرد – هشدار حملات بی‌سابقه سایبری به شبکه‌های …
https://www.amnpardaz.com/contents.php/fa/1144

وضعیت زرد-هشدار حملات بی‌سابقه سایبری به شبکه‌های کشور …
www.bankosanat.ir/…/وضعیت-زرد-هشدار-حملات-بی‌سابقه-سایبری-به-شبکه‌های-کشو…
۵ اسفند ۱۳۹۷ – وضعیت زردهشدار حملات بی‌سابقه سایبری به شبکه‌های کشور از طریق ریموت دسکتاپ (آمادگی برای مقابله)

مخبر – 1397/12/07 – افزایش بی سابقه حملات سایبری به ایران
www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/12684846

نفوذ به سرورهای ویندوزی از طریق سرویس REMOTE …
www.safenet-co.net/news/detail/نفوذ-به…از-طریق…REMOTE-DESKTOP/…/view/
۲۰ تیر ۱۳۹۶ –

Telegram-канал padvishsecurity – Padvish Security * …
https://ru.tgchannels.org/channel/padvishsecurity?size=30&lang=all&first…

wannaCry – شرکت مهندسی و ایمنی شبکه دژپاد
dejpaad.com/index.php/component/tags/tag/19-wannacry

Telegram-канал padvishsecurity – Padvish Security * …
https://ru.tgchannels.org/channel/padvishsecurity?size=30&lang=all&first…