777 – طرح درس سالانه پیشنهادی عربی هشتم

طرح درس سالانه عربی هشتم – مدرسه نیوز
madresehnews.com/fa/attach/32590
۸ شهریور ۱۳۹۵ –

آپارات – طرح درس سالانه عربی پایه هشتم
https://www.aparat.com/result/طرح_درس_سالانه_عربی_پایه_هشتم

آپارات – طرح درس سالانه عربی پایه هفتم
https://www.aparat.com/result/طرح_درس_سالانه_عربی_پایه_هفتم

آپارات – طرح درس روزانه سالانه قران پایه هفتم
https://www.aparat.com/result/طرح_درس_روزانه_سالانه_قران_پایه_هفتم