781 – طرح درس سالانه و بودجه بندی پیشنهادی کتاب قرآن پایه هشتم

طرح درس سالانه و بودجه پایه هفتم، هشتم و نهم – – پروژه 724

آپارات – طرح درس سالانه آموزش قران پایه هشتم

آپارات – طرح درس روزانه سالانه قران پایه هفتم

آپارات – طرح درس روزانه آموزش قران پایه هفتم